0

Your Cart

Kosmetikos gaminių notifikavimas per CPNP. Kosmetikos registracija pagal reglamento (EB) Nr. 1223/2009 reikalavimus.

Į rinką gali būti tiekiami tik tie kosmetikos gaminiai, kuriems Europos Bendrijoje yra paskirtas / įgaliotas atsakingas juridinis ar fizinis asmuo, kuriems atliktas saugos vertinimas ir,  kurie yra notifikuoti.

  • Atliekame CPNP notifikavimą atsakingo asmens vardu.
  • Atliekame CPNP notifikavimą platintojo vardu.